Garanti

Garanti
1.1
Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid
eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation,
uppgradering eller annan konfigurering av varan. Ditt kvitto gäller som garantibevis. Olika varor har
olika garantitider. Läs mer nedan om vad som gäller för din vara.
1.2
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar
göra gällande fel i beställd vara ska kontakta oss så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de
kontaktuppgifter som anges på hemsidan. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt
felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt. Reklamera alltid så snart som möjligt för att
vara säker på att inte gå miste om dina rättigheter.
1.3
Vi står alltid för returfrakten för godkända reklamationer.
1.4
När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer vi att kompensera dig i enlighet med
gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att vi mottagit
reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Vi förbehåller sig rätten att neka en reklamation
om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi
riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.
1.5
För att garantin ska gälla på våra olika fordon krävs att all service, underhåll och reparationer som skall utföras enligt respektive användarmanual och service schema är utförd av en verkstad samt att kvitton finns på detta.
1.6
Vid godkänt garantifel står vi för kostnaden för reparationen. Vid ett garantifel kontakta alltid först vår kundtjänst.
Verkstaden du lämnar in ditt fordon till ska innan utförd garantireparation kontakta oss. Reparationer utförda utan
ett godkännande ersätts inte. Du ansvarar själv för att hitta en verkstad nära dig samt för att boka en tid där. Det
är även ditt eget ansvar att hämta och lämna ditt fordon på en verkstad för reparation.
1.7
Lagg & Hoj AB Org:559113-4605 E-post: info@lagghoj.se
Hornsgatan 11D VAT:SE559113460501 Webb: www.lagghoj.se
83242 Frösön Bankgiro: 5203-0467 Telefon: 063-663 19 10

Elfordon
Vi lämnar två års garanti på våra motorfordon, inklusive elmopeder. På Niu elmopeder är det även två års garanti på batteri, övriga batterier till elfordon är det ett års garanti på. Garantin innefattar fabrikationsfel/ursprungsfel, dvs de fel som finns som kan härledas till tillverkningsfel. Garantifel innefattar ej intrimnings- eller justeringsåtgärder som kan erfordras vid montering eller i samband med service och inte heller förslitning av förbrukningsdetaljer som t ex batterier, däck, bromsbelägg, vajrar, lampor eller annan normal
förslitning.
Garantin omfattar inte:
1
Fel eller skador som uppstått i samband med felaktigt handhavande av produkten, felaktig
montering/justering/inställning eller på grund av bristande skötsel och service.
2
Om fordon trimmats, om delar förändrats från sitt originalutförande eller om andra delar än
originaldelar använts.
3
Fordon som använts för kommersiellt bruk.