Garanti och reklamation
1.1
Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Ditt kvitto gäller som garantibevis. Olika varor har olika garantitider. Läs mer nedan om vad som gäller för din vara.
1.2
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta oss så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på hemsidan. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på hemsidan. Reklamera alltid så snart som möjligt för att vara säker på att inte gå miste om dina rättigheter.
1.3
Vi står alltid för returfrakten för godkända reklamationer.
1.4
När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer vi att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att vi mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Vi förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.
1.5
För att garantin ska gälla på våra olika fordon krävs att all service, underhåll och reparationer som skall utföras enligt respektive användarmanual och service schema är utförd av en verkstad samt att kvitton finns på detta.

1.6
Vid godkänt garantifel står vi för kostnaden för reparationen. Vid ett garantifel kontakta alltid först vår kundtjänst. Verkstaden du lämnar in ditt fordon till ska innan utförd garantireparation kontakta oss. Reparationer utförda utan ett godkännande ersätts inte. Du ansvarar själv för att hitta en verkstad nära dig samt för att boka en tid där. Det är även ditt eget ansvar att hämta och lämna ditt fordon på en verkstad för reparation.
1.7
Elfordon
Vi lämnar två års garanti på elmopeder, ett år på elcyklar. Notera att garantin för batterier är 12 månader. Garantin innefattar fabrikationsfel/ursprungsfel, dvs de fel som finns som kan härledas till tillverkningsfel. Garantifel innefattar ej intrimnings- eller justeringsåtgärder som kan erfordras vid montering eller i samband med service och inte heller förslitning av förbrukningsdetaljer som t ex batterier, däck, bromsbelägg, vajrar, lampor eller annan normal förslitning.
Garantin omfattar inte
1
Fel eller skador som uppstått i samband med felaktigt handhavande av produkten, felaktig montering/justering/inställning eller på grund av bristande skötsel och service.
2
Om fordon trimmats, om delar förändrats från sitt originalutförande eller om andra delar än originaldelar använts.
3
Fordon som använts för kommersiellt bruk.